Hỗ trợ trực tuyến

PHÒNG KINH DOANH
Nguyễn Thị Kim Phương
📞  097.9895.707
 
Huỳnh Thị Sâm
📞  096.1818.961
 
Đặng Thanh Tùng
📞  096.1818.664
 
Lê Thị Thủy Tiên
📞  096.7444.602
 
Nguyễn Thị Hằng
📞  097.7840.013
 
Trần Vĩnh Tâm
📞  096.6306.011
 
Trần Thị Thu Ý
📞  034.4332.718
 
Thiết bị phân tích Hóa và Dược phẩm
Kính hiển vi sinh học & soi nổi
Thiết bị chuyên ngành khác
Dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị
An toàn hóa chất phòng thí nghiệm
Test kits nhanh
Hóa chất vật tư tiêu hao

Đối tác